TaSjansen

Leiren avsluttes på fredagen med Ta-sjansen.

  • Hver patrulje kan stille med sin «båt».
  • Båten lager dere i forkant av leiren.
  • Båten plasseres på ei rampe som måler omtrent 75cm x 150cm og er omtrent vannrett.
  • Det er noe plass på hver side, men ikke bakover.
  • Premieringer vil skje, som raskest, mest original, gjenbruksting
  • Krav om bruk av flytevest på de som er ombord
  • Båten bør tåle mer enn en tur og må ikke forurense
  • Ta-sjansen-ansvarlig kan diske farlige og forurensende båter
  • Motor er ikke tillatt