Påmelding

Hver gruppe melder på sine deltagere.

Påmeldinga åpner på kretstinget i mars og må være utført seinest 1. mai 2019.

Påmeldinga fra gruppene skjer på eget skjema. Detaljer kommer nærmere påmeldinga.