Påmelding

Påmeldinga til kretsleiren åpnes på kretstinget 19. mars 2019.

Påmelding skjer gruppevis ved å fylle ut regnearket (Excel) og sende det som vedlegg til 2019@kretsleir.net.

Svarfrist og betalingsfrist er 1. mai.

Direktelenke: Gruppepåmelding2019oppdatert8april