Finne fram

Leiren er på Vigeland i Øyestad, adressen er Vigelandsveien 884, 4821 Rykene, Arendal kommune. Leirområdet er første enga, på venstre side.